Digital Marketing & Communications - Google Partner

Agencija Digital Marketing & Communications je zvanični Google Partner u Srbiji.

Klijentima koji vrše odabir agencije sa kojom će uspostaviti saradnju, Google Partners značka predstavlja svojevrsni vid garancije stručnosti i veštine agencije, a dodeljuje je kompanija Google Inc. Pogledajte profil naše agencije na Google-u.

Agencija Digital Marketing & Communications je osnovana u septembru 2015. godine, a za protekle 4 godine rada smo uspeli da uspešno realizujemo više od 500 kampanja Google oglašavanja za klijente koji posluju u različitim delatnostima.

Digital Marketing & Communications je tokom protekle 4 godine rada stekla preko 20 sertifikata i nagrada od strane Google-a. Pogledajte celokupnu listu sertifikata i nagrada.

Google serfitikati agencije DMC
Zašto odabrati Digital Marketing & Communications?

Naš tim stručnjaka u oblasti internet oglašavanja je sertifikovan od strane Google-a, što vam garantuje vrhunski kvalitet usluga koje dobijate. Zajedno sa vama želimo da dođemo do rezultata pažjivim planiranjem i osmišljavanjem kampanje, kao i konstantnim zajedničkim radom na analiziranju i unapređenju ostvarenih rezultata.

Naš cilj su konkretni, merljivi rezultati uspeha vašeg preduzeća!

KONTAKTIRAJTE NAS I OSTVARITE BESPLATNU ANALIZU VAŠEG INTERNET NASTUPA:

  Ime firme

  E-mail adresa

  Adresa web sajta

  Kontakt telefon

  Izaberite uslugu za koje ste zainteresovani:


  Top