Krizni online PR

Kriza je ogledalo vaše sposobnosti. Ugled kompanije se gradi veoma dugim, teškim i predanim radom, a može se izgubiti u samo jednoj pogrešno vođenoj kriznom situaciji.

Posebnim alatima i metodama, kao i iskustvom u vođenju ovakvih situacija možemo koristeći internet kao najmoćniji medij današnjice predvideti, upravljati, popraviti ili čak preokrenuti kriznu situaciju u vašu korist kako bi kriza koja je nastala ostavila što manje posledice na ugled kompanije.

Kontaktirajte nas
Ostvarite besplatnu analizu vašeg internet nastupa!

Vaše ime ili ime firme

Vaša email adresa

Adresa postojećeg web sajta

Kontakt telefon

Izaberite uslugu za koje ste zainteresovani:

Tekst poruke