Optimizacija za internet pretraživače je dugoročno pozicioniranje relevantne ključne reči u vrhu pretrage bez potrebe za plaćenim oglašavanjem. Google pretragu koristimo svakodnevno u svom životu i radu. Želimo brzo doći do jasnih, sigurnih i relevantnih informacija. Zato verujemo Google pretrazi....
Continue Reading →