Content marketing

Content marketing predstavlja kreiranje i distribuciju relevantnog sadržaja za jasno definisanu publiku sa ciljem ostvarivanja prodaje i sticanja novih klijenata.

Content marketing predstavlja marketinški sadržaj koji ciljana publika pretražuje, pregleda i deli sa drugima i ima višestruki uticaj na potencijalnog klijenta.

Preko 60% korisnika interneta u Srbiji pretražuje određeni proizvod ili uslugu pre kupovine. Cilj content marketinga je da korisnicima pružite relevatnu i korisnu informaciju i usmerite ih na kupovinu.

Prednosti Content Marketing-a:

  • Veće poverenje potencijalnnih klijenata u poruku koju želite da im prenesete
  • Manji troškovi u odnosu na tradicionalne načine oglašavanja
  • Veći stepen konverzije u odnosu na direktni marketing

Content marketing se koristi i za potrebe: SEO kao i Reputation Management-a

Top