Krizni online PR

Kriza je ogledalo vaše sposobnosti. Ugled kompanije se gradi veoma dugim, teškim i predanim radom, a može se izgubiti u samo jednoj pogrešno vođenoj kriznom situaciji.

Posebnim alatima i metodama, kao i iskustvom u vođenju ovakvih situacija možemo koristeći internet kao najmoćniji medij današnjice predvideti, upravljati, popraviti ili čak preokrenuti kriznu situaciju u vašu korist kako bi kriza koja je nastala ostavila što manje posledice na ugled kompanije.

Kontaktirajte nas
Ostvarite besplatnu analizu vašeg internet nastupa!

  Ime firme

  E-mail adresa

  Adresa web sajta

  Kontakt telefon

  Izaberite uslugu za koje ste zainteresovani:


  Top