Šta je Google partnerstvo i kako odabrati pouzdanu agenciju za digitalni marketing

Klijentima koji vrše odabir agencije sa kojom će uspostaviti saradnju, Google Partners značka predstavlja svojevrsni vid garancije stručnosti i veštine agencije, a dodeljuje je kompanija Google Inc. 

Digital Marketing & Communications je od početka Februara 2018. zvanični Google Partner.

Agencija Digital Marketing & Communications je osnovana u septembru 2015. godine, a za protekle dve i po godine rada smo uspeli da uspešno realizujemo više od 500 kampanja Google oglašavanja za klijente koji posluju u različitim delatnostima.

Digital Marketing & Communications trenutno ima 3 sertifikovana Google profesionalca, koji zajedno sa dizajn timom, content, development i social media timom realizuju uspešne Google kampanje.

Digital Marketing & Communications poseduje sertifikate iz sledećih oblasti:

  • Google Search Oglašavanje

  • Google Display Oglašavanje

  • Video – Youtube Oglašavanje

  • Mobile Oglašavanje

Takođe naša agencija je stekla priznanje Google Company Specialization iz oblasti:

  • Google Display Oglašavanja i

  • Mobile Oglašavanja

Na sajtu www.google.com/partners možete videti zvaničnu listu Google partnera u Srbiji i na taj način proveriti da li je agencija sa kojom želite da sarađujete sertifikovana od strane Google-a.

Leave a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top